Info

info

De rubriek "informatief" bevat allerlei informatie over onderwerpen die tijdens de verschillende bijeenkomsten behandeld zijn, over vragen die gesteld werden door de leden, en over de dingen binnen de computerwereld zoals ze zijn en zoals ze evolueren.

Deze informatie zit, afhankelijk van wat het meest passend is, in:
• Frequently asked questions.
• Nieuwsflashes.
• HOTLINKS.
• SEARCH-ENGINES
• Artikels.
• Collecties van RSS Feeds van andere sites.
• Cursussen

 

We wensen onze club voor te stellen aan iedereen die in het Waasland woont of daarbuiten en gebeten is van de PC-microbe. Zoals in iedere club zijn er beginnelingen en gevorderden in het bedrijven van hun 'passie', hun 'tijdsverdrijf', hun 'reden om eens thuis weg te zijn'.
Ook onze club bestaat uit een mix van PC-gebruikers en PC-freaks.
Wat fijn is aan onze club is het feit dat iedereen iedereen kent en je er altijd wel iets kan bijleren.

We organiseren elke maand, 2 vergaderingen voor onze leden. Zo is er de tweede dinsdag van de maand om 20u00 onze algemene ledenvergadering en de vierde dinsdag Praktijk en dit in het cafetaria "Sporthal aan de Witte Molen" Azalealaan 29, te Sint-Niklaas.
Hier wordt de tweede dinsdag van de maand na de inleiding van de laatste nieuwtjes 'Forum' gehouden waar iedereen zijn 'probleem' kan voorleggen; probleemstelling waarvoor een oplossing wordt gezocht.
Tijdens het voorlezen van de dagorder passeren ook de laatste 'Computerbeurzen' in binnen- en buitenland.

Indien er tijdens de rondvraag nood blijkt aan een uitgebreide uitleg over een zeker onderwerp dan wordt dat de volgende maand behandeld tijdens de algemene rondvraag. Bij voldoende interesse kan er een cursus of workshop worden opgericht die het onderwerp verder uitdiept binnen 'Praktijk' De ene maand Windows, de andere maand Linux. De data en onderwerpen van volgende vergaderingen vindt U onder 'Agenda'.

Wens je verder kennis te maken met onze computerclub kom dan gerust even langs op één van de volgende vergaderingen in cafetaria 'Sporthal aan de Witte Molen', Azalealaan 29 te Sint-Niklaas.
Na een eerste kennismaking ben je vrij om al dan niet lid te worden van deze gezellige club.