Welkom
Iedereen is welkom. Als je geen lid bent, heb je recht om één keer gratis te komen.
Zo kan je ter plaatse komen zien of het de moeite waard is.
Vooraf bellen hoeft niet.
Onze vergaderingen vinden plaats in 'Cafetaria Sporthal Wittemolen ' Azalealaan 29 Sint-Niklaas
elke tweede en vierde dinsdag van de maand vanaf 20u00.